VESTI RTV FORTUNA

АКТИВИРАН СМС БРОЈ ЗА ПОМОЋ РАДЕТУ ПЕУРАЧИ

AKTIVIRAN SMS BROJ ZA POMOĆ RADETU PEURAČI

Žiro računi roditelja:

Predrag Peurača 340-32620329-12 (erste banka)

Deva Peurača 160-5800101559690-46 (banka Intessa)